EMIL Members in Slovenia

Listed below you will find all members that are associated with Slovenia.

Amalija Iftar
Darja Grad
Drustvo U3, Univerza za tretje ivljenjsko obdobje Zasavska regija
Ekokultura
Eli Drenik
Helena Libersar
LOCAL DEVELOPMENT FOUNDATION FOR POMURJE REGION, SLOVENIA
NEC CERKNICA
RIC Novo mesto
Slovene Philantrophy
Slovenian Third Age University
ZDUS Slovenia
Ziva Brumec Zadravec
Zveza drustev upokojencev Slovenije